Home

IT-verket

  Din it avdelning


IT-support för småföretag

En kostnadseffektiv lösning för din IT-miljö.

Vill du och ditt företag få mer tid att göra

det ni är bäst på?

Låt oss ta hand om er IT infrastruktur.

Lokala datanätverk och säkerhet

Behovanalys, implementering och förvalting av datanätverk med säkerhet och intrångsskydd.

Fjärrsupport verktyg

Win                     Mac

Molntjänster

Molnbackup av data och databaser med minimal administration.

Webbplatser, dela data och gruppsamrabeta samt få åtkomst till information från valfri plats och enhet.

 
 
 
 

Kontakta oss:

©2018, IT-verket , Stockholm, Sweden, kontakt@it-verket.se